Skip to Content

Informacja o przedłużeniu terminu ponownej (drugiej) weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Wnioskodawcy,
uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu ponownej (drugiej) weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 do dnia 30 sierpnia 2019 r.