Skip to Content

Informacja o kolejnym projekcie wybranym do dofinansowania w ramach konkursu RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/19

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informację o kolejnym projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019, nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/19, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Lista projektów II