Skip to Content

Informacja dotycząca konkursów z Poddziałań: 4.4.3, 7.4.2, 8.2.3 oraz 9.2.3 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok, zaplanowano przeprowadzenie m.in. naborów w ramach:

  • Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - ZIT Zielona Góra (Typ I, II), z terminem naboru wniosków od 22 do 29 listopada br., na kwotę 340 000,00 zł;
  • Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra (Typ I, II), w terminie od 24 do 31 października br., na kwotę 660 000,00 zł;
  • Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra (Typ I-IV), w terminie od 24 do 31 października br., na kwotę 400 000,00 zł oraz
  • Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Zielona Góra (Typ I), z terminem naboru wniosków od 24 do 31 października br., na kwotę 3 900 000,00 zł.

            Instytucja Pośrednicząca ZIT MOF Zielonej Góry zwróciła się z wnioskiem o rezygnację z przeprowadzenia ww. konkursów w 2019 roku. O decyzji IZ RPO - Lubuskie 2020 poinformujemy Państwa na stronach www.rpo.lubuskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.