Skip to Content

Informacja dotycząca dwóch odrębnych konkursów dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP (Typ I, II), RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 maja 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu w czerwcu br. dwóch odrębnych konkursów w ramach Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP, Typ I. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych oraz Typ II. Dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, oddzielne dla subregionu zielonogórskiego i gorzowskiego, z alokacją po 15 mln zł każdy, z terminem naboru wniosków od 12 do 19 lipca 2019 r., zamiast jednego naboru na 30 mln zł.

Aktualne informacje na temat naborów zostaną opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.