Skip to Content

Informacja dot. wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-08-P01/19

Szanowni Państwo,

w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-08-P01/19, złożono 9 wniosków, 3 wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej, 6 wniosków odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 5 635 386,64 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 4 790 078,64 PLN.

Zobacz wezwanie