Skip to Content

Informacja dot. konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

W ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 379 368,11 zł.

Zobacz ogłoszenie