Skip to Content

Informacja dot. Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Plan Inwestycyjnego

Szanowni Państwo,
Informuje, iż Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Plan Inwestycyjny nie uległa zmianie. Obowiązującą wersją jest dokument  z 2017 roku, który został przyjęty Uchwałą nr XLII/627/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r., zmieniony Uchwałą nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. Załącznik ten obowiązuje jako dokument strategiczny i branżowy dla konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 nabór wniosków od 24 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Załączniki:

Plan Inwestycyjny WPGO  konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Aktualizacja WPGO konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19