Skip to Content

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie z Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II, RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II. Niniejszy konkurs zostanie ogłoszony w czerwcu br., z terminem naboru wniosków od 22 do 29 lipca br., na kwotę UE 3 100 000,00 zł.

Aktualne informacje na temat naboru zostaną opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl