Skip to Content

Anulowanie wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/18

Szanowni Państwo,

w dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/18 oraz uchyleniu Uchwały nr 289/4116/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/18 w ramach Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 zmiany brzmienia definicji kryterium polegającej na wyeliminowaniu powstałych uchybień i doprowadzenia do spójności zapisów.

Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 ostatecznej wersji kryteriów, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 ponownie ogłosi wezwanie w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.