[EFRR] Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofiansowania na realizację projektu z transferem korzyści

Dokument

2021_06_29_decyzja EFRR transfer korzyści.pdf

pdf 468 KB
[EFRR] Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofiansowania na realizację projektu z transferem korzyści