Przejdź do komentarzy

Zmiany w ogłoszeniu i regulaminie konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały w dniu 10.12.2019 r. dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przesyła zestaw plików niezbędnych do zamieszczenia informacji o dokonanych zmianach.

W związku z dostosowaniem numeru konkursu do wymogów systemu informatycznego (Centralny System Informatyczny SL2014) i formalnym rozpoczęciem naboru wniosków w 2020 r. prawidłowy numer konkursu powinien brzmieć: „RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20” a nie „RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/19”.

Dodatkowo uchwała reguluje termin naboru wniosków wydłużając go do 14 stycznia 2020 r. (pierwotna data zakończenia naboru to 9 stycznia 2020 r.). Powodem wydłużenia naboru jest prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w działaniu systemu LSI2020 w styczniu 2020 r. Obecnie trwają prace związane z wyborem nowego wykonawcy, który na przełomie grudnia/stycznia 2020 dostarczy nowe środowisko programistyczne, na którym będzie funkcjonował system w 2020 r. Środowisko to ma być zgodne z rekomendacjami audytu LSI2020 przeprowadzonego przez KAS. W związku z koniecznością przeniesienia systemu do nowej lokalizacji i jego dostosowaniem do pracy w nowym środowisku, mogą wyniknąć nieprzewidywane zdarzenia po stronie wykonawcy, co może skutkować chwilową przerwą w działaniu systemu. Wobec powyższego rekomenduje się wydłużenie czasu potrzebnego Wnioskodawcom na pracę z wnioskami o dofinansowanie.

Zobacz dokumentację konkursową