Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji Zielona Góra ONLINE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Województwo Lubuskie zaprasza gminy województwa lubuskiego do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym:

Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

Kiedy?

Planowany termin: 08-09.12.2020 r.

Dla kogo?

Gminy województwa lubuskiego (zarówno posiadające program rewitalizacji lub planujące w przyszłości go uchwalić)

Uczestnicy

Przedstawiciele lubuskich gmin - ze względu na organizację spotkania w trybie ONLINE nie obowiązuje limit zgłoszeń uczestników z danej gminy.

Zgłoszenia

Ze względu na organizację spotkanie w trybie ONLINE wznowiliśmy nabór formularzy zgłoszeniowych.

Zapraszamy do udziału!

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

mail: rewitalizacja@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 223


Szersze informacje o projekcie znajdą Państwo pod linkiem.

 

ONLINE

08.12.2020 - 09.12.2020