Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji Zielona Góra

Najbliższe:
od: 08.12.2020 godz: 08:00
do: 09.12.2020 godz: 16:00
Miejsce: Zielona Góra

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Województwo Lubuskie zaprasza gminy województwa lubuskiego do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym:

Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

Kiedy?

Planowany termin: 08-09.12.2020 r.

Dla kogo?

Gminy subregionu zielogórskiego (zarówno posiadające program rewitalizacji lub planujące w przyszłości go uchwalić)

Uczestnicy?

  • gminy do 20 tys. mieszkańców - max. 2 osoby,
  • gminy powyżej 20 tys. mieszkańców – max. 3 osoby.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy złożyć do dnia 4 września 2020 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, zatem zalecamy niezwłoczne przesyłanie formularzy zgłoszeniowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

mail: rewitalizacja@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 223


Szersze informacje o projekcie znajdą Państwo pod linkiem.

 

Zielona Góra

08.12.2020 - 09.12.2020