Przejdź do komentarzy

Cykl szkoleń dla lubuskich gmin w obszarze rewitalizacji

Samorząd Województwa Lubuskiego kontynuuje współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych.

W ramach niniejszego zadania zaplanowaliśmy dla lubuskich gmin (zarówno posiadających program rewitalizacji lub planujących w przyszłości je uchwalić) katalog darmowych spotkań edukacyjnych oraz wsparcie doradcze.

Na przełomie  2020 i 2021 roku zorganizowane zostaną 4 dwudniowe bloki szkoleniowe:

  1. Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji;
  2. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji;
  3. Dostępność w rewitalizacji;
  4. Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Każdy blok szkoleniowy odbędzie się dwukrotnie: raz dla gmin subregionu gorzowskiego, raz dla gmin subregionu zielonogórskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia w ramach projektu znajdziecie Państwo w załączniku.

Szkolenia i wsparcie doradcze będą prowadzić eksperci firmy Projekty Miejskie:

Andrzej Brzozowy - doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Od 2015 do 2019 r. członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Doświadczony trener i wykładowca - kilkadziesiąt przeprowadzonych autorskich szkoleń i warsztatów dotyczących polityki miejskiej, rewitalizacji, zarządzania i in.

Rajmund (Kuba) Ryś - ekspert w zakresie polityki miejskiej, rewitalizacji, planowania przestrzennego, transportu i mobilności oraz procesu inwestycyjnego. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej, systemu wsparcia rewitalizacji (w tym ustawy o rewitalizacji oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20), a także propozycji zmian w systemie planowania przestrzennego. Ponadto współautor podręcznika dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych wydanego przez MRR. W swej pracy zawodowej zdobył praktyczną znajomość m.in. wyzwań rozwojowych polskich miast i regionów oraz sposobów ich pokonywania (ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz transportu i mobilności) oraz zasad i uregulowań prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego w Polsce i UE.

źródło: projektymiejskie.pl

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń wraz z formularzem zgłoszeniowym publikowane będą na www.rpo.lubuskie.pl (podstrona „Dowiedź się więcej o rewitalizacji”, zakładka: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”).

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.

obrazek