Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Dokument

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

pdf 757 KB

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.