Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Zielona Góra

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Województwo Lubuskie zaprasza gminy województwa lubuskiego do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym:

Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

Kiedy?

Planowany termin: 20-21.10.2020 r.

Dla kogo?

Gminy subregionu zielonogórskiego (zarówno posiadające program rewitalizacji lub planujące w przyszłości go uchwalić)

Uczestnicy?

  • gminy do 20 tys. mieszkańców - max. 2 osoby,
  • gminy powyżej 20 tys. mieszkańców – max. 3 osoby.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy złożyć do dnia 4 września 2020 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, zatem zalecamy niezwłoczne przesyłanie formularzy zgłoszeniowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

mail: rewitalizacja@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 223


Szersze informacje o projekcie znajdą Państwo pod linkiem.

 

Zielona Góra

20.10.2020 - 21.10.2020