Przejdź do komentarzy

Wybór projektu w trybie niekonkurencyjnym w ramach naboru nr FELB.01.03-IZ.00-001/23 dotyczący Działania 1.3 Cyfrowe lubuskie – instrumenty zwrotne Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

6 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny i wyboru projektu do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach naboru nr FELB.01.03-IZ.00-001/23 dla Działania 1.3 Cyfrowe lubuskie – instrumenty zwrotne, Typ projektu –Cyfryzacja MŚP, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Do dofinansowania został wybrany jeden projekt, którego całkowita wartość wynosi 16 000 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 13 600 000,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria i uzyskał pozytywny wynik oceny.

Ponadto załączamy listę członków Komisji Oceny Projektów (KOP) w przedmiotowym naborze.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych przez KOP w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FELB.01.03-IZ.00-001/23

Lista członków KOP w ramach naboru nr FELB.01.03-IZ.00-001/23

 

16 listopada 2023 roku zakończył się nabór w trybie niekonkurencyjnym nr FELB.01.03-IZ.00-001/23 dotyczący Działania 1.3 Cyfrowe lubuskie – instrumenty zwrotne, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

W naborze złożono 1 projekt, którego całkowita wartość wynosi 16 000 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 13 600 000,00 PLN.

Lista projektów złożonych w ramach naboru

 

 

31 października 2023 r. Zarządu Województwa Lubuskiego przyjął Regulamin wyboru projektu do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach naboru nr FELB.01.03-IZ.00-001/23 dotyczący Działania 1.3 Cyfrowe lubuskie – instrumenty zwrotne, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Wnioskodawcą naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Regulaminobrazek

Załącznikiobrazek