Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23

Szanowni Państwo,

prezentujemy wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23: Oś priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej  – projekty realizowane poza formułą ZIT.

WEZWANIE