Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanego dalej Programem), Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. Wezwanie nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/22.

Dokumentacja