Przejdź do komentarzy

Wezwanie Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/2020 do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - projekt grantowy Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 OŚ PRIORYTETOWA 1 – GOSPODARKA i INNOWACJE

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wzywa Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim do złożenia wniosków w ramach Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - projekt grantowy w terminie od 20 do 27 maja 2020 roku.

Przedmiotem wezwania jest zaproszenie do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. podmiotów - Beneficjentów projektu grantowego, którzy będą udzielali bonów dla przedsiębiorstw (grantobiorców) na łagodzenie skutków epidemii COVID-19.

Link do wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/2020