Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym RPO – LUBUSKIE 2020 PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT WEZWANIE Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna DZIAŁANIE 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT WEZWANIE
Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21

Link do wezwania