Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23

Szanowni Państwo,

prezentujemy wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 w ramach Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU.

WEZWANIE