Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-P01/21

Szanowni Państwo,

prezentujemy Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-P01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Dokumentacja