Tereny zieleni w rewitalizacji. Szkolenie stacjonarne. Zielona Góra

Województwo Lubuskie realizuje projekt pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Jest to regionalny komponent przedsięwzięcia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Regiony Rewitalizacji”.

W ramach projektu, jako kontynuację cyklu szkoleniowego, oferujemy Państwu bezpłatne jednodniowe spotkania edukacyjne:

Tereny zieleni w rewitalizacji

Spotkanie zrealizowane będzie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przez firmę Adept Sp. z o. o. Sp.k.

Prowadzącym spotkania będzie znany lubuski ekspert w dziedzinie rewitalizacji Wojciech Kłosowski.

Kiedy?

Planowany termin: 10 czerwca 2022 r.

Dla kogo?

Gminy obszaru zielonogórskiego (zarówno posiadające program rewitalizacji lub planujące w przyszłości go uchwalić)

Gdzie?

Zielona Góra, Hotel Amadeus, ul. Jedności 87 A.

Zgłoszenia

Rekrutację na spotkania prowadzić będzie przedstawiciel Wykonawcy Pani Karina Lniska. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie 510 786 820 lub mailowo karina.lniska@adept.pl

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny! Zapraszamy!


Szersze informacje o projekcie znajdą Państwo pod linkiem.
Zielona Góra

10.06.2022 - 10.06.2022