Przejdź do komentarzy

Szkolenie dla konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM w dniu 09.06.2021r. godzina 10:00

Szkolenie dla konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21

Nabór Wniosków w dniach od 21 czerwca 2021 r -  28 czerwca 2021 r.

Działania 6.7  Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego (okres realizacji 2021-2023)

 

9:50 - 10:00      Uruchomienie platformy ZOOM

10:00 - 11:00    Główne założenia do konkursu z Działania 6.7 oraz kryteria

11:00 – 11:30    Pytania uczestników szkolenia

 

Link do spotkania:  https://zoom.us/j/93085982536

Do spotkania można również dołączyć bezpośrednio z platformy Zoom za pomocą danych: Meeting ID: 930 8598 2536

Ważne!

·         Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, zadzwoń: 68 4565 315. – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

·         Bliższe informacje o konkursie na stronie: https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-06-07-00-iz-00-08-k03-21-w-ramach-rpo-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-6-regionalny-rynek-pracy-dla-dzialania-6-7-profilakt