Przejdź do komentarzy

Szkolenie dla konkursów RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 - Rehabilitacja dla mieszkańców województwa lubuskiego po przebytej chorobie Covid -19

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM w dniu 11.02.2022r. godzina 10:00

Szkolenie dla konkursów RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 - Rehabilitacja dla mieszkańców województwa lubuskiego po przebytej chorobie Covid -19

Nabory Wniosków do konkursu potrwa w dniach od 21 lutego 2022 r. i zakończy się 28 lutego 2022 r.

 

Powyższy konkurs realizowany będzie poprzez wdrożenie Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców województwa lubuskiego po przebytej chorobie Covid- 19 (okres realizacji 2021-2023) opracowanego na podstawie Rekomendacji nr 1/2021 z dnia 14 maja 2021 roku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19.

 

Agenda spotkania informacyjnego:

9:50 - 10:00      Uruchomienie platformy ZOOM

10:00 - 11:00    Główne założenia do konkursu z Działania 6.7 oraz kryteria

11:00 – 11:30    Pytania uczestników szkolenia

 

Link do spotkania:   https://zoom.us/j/95278729166

Do spotkania można również dołączyć bezpośrednio z platformy Zoom za pomocą danych: Meeting ID: 952 7872 9166

Ważne!

·         Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, zadzwoń: 68 4565 315. – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

·         Bliższe informacje o konkursach na stronie:

Zapraszamy!