Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

19 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dostępna w ramach konkursu alokacja tj. 20 000 000,00 PLN była niewystarczająca, aby wybrać do dofinansowania wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i otrzymały co najmniej 60% maksymalnej punktacji, dlatego też Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 do kwoty 28 374 407,55 PLN i tym samym do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty.

Całkowita wartość 3 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 39 396 690,70 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 28 374 407,55 PLN.

Lista projektów

Zobacz dokumentację konkursową