Przejdź do komentarzy

Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 stycznia 2020 r. zaakceptował zmieniony Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy rozpoczynający się 1 lipca 2019 r. Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 18 lutego br.

Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 obrazek

Załącznikiobrazek