Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Dokument

Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

pdf 1.91 MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”. Celem głównym badania była ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W kontekście obowiązującej w okresie 2014-2020 zasady warunkowości elementem analizy była również ocena kryteriów oraz procesu oceny i wyboru projektów z punktu widzenia realizacji wskaźników oraz kluczowych etapów wdrażania zawartych w systemie ram wykonania (w tym m.in. wpływ kryteriów oraz procesu naboru na strukturę i dynamikę wydatkowania środków finansowych). Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie.