Przejdź do komentarzy

Przyjęcie Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

6 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Przedmiotowy dokument został również zaakceptowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 2 lipca 2021 r.

Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Załączniki