Przejdź do komentarzy

Podsumowanie zakończonych konsultacji propozycji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Szanowni Państwo,

 w związku z zakończonymi 31 maja 2016 r. konsultacjami propozycji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” III typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego przedstawiamy poniżej Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz Kryteria specyficzne dla Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” III typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego.

 

 

Załączniki:

Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych

Kryteria specyficzne