Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkurencyjnym nr FELB.01.08-IZ.00-001/23, Priorytet FELB.01 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki DZIAŁANIE 1.8 Rozwój inteligentnych specjalizacji

Ogłoszenie o naborze nr FELB.01.08-IZ.00-001/23

Nazwa i adres właściwej instytucji
Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
Priorytet FELB.01 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki DZIAŁANIE 1.8 Rozwój inteligentnych specjalizacji

Typ projektu:
I. Zwiększenie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO).
II. Rozwój umiejętności i kompetencji na rzecz inteligentnych specjalizacji, głównie w MŚP.

Na co i kto może składać wniosek?
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia realizowane w ramach następujących typów projektów:
I. Zwiększenie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO).
II. Rozwój umiejętności i kompetencji na rzecz inteligentnych specjalizacji, głównie w MŚP.
W ramach naboru dofinansowaniem zostaną objęte projekty, których celem jest rozwój potencjału Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) województwa lubuskiego poprzez proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz rozwój umiejętności i kompetencji parterów społecznych i gospodarczych pracujących na rzecz RIS.

Kto może składać wniosek?
Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w naborze jest Województwo Lubuskie.

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru
Wnioski przyjmowane będą od dnia 13 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej FEWL 21-27 uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 wchodzącej w skład systemu CST2021.

Pytania i odpowiedzi
Informacje na temat postępowania konkurencyjnego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 -132, -133, -138, -139, -149, -153, -785.
- Departament Instytucji Zarządzającej Programem
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom „0”), e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
e-mail pife.zielonagora@lubuskie.pl (dla południa województwa) i pife.gorzow@lubuskie.pl (dla północy województwa),
telefonicznie:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65-535, - 499, - 488, - 480, - 454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90-377, - 378, - 380,-386.
- osobiście:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”)
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski (budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotek Publicznej im. Zbigniewa Herberta, wejście do budynku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, pokój nr 115, I piętro).

 

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI