Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze nr FELB.01.05-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje

8 grudnia 2023 roku zakończył się nabór nr FELB.01.05-IZ.00-001/23 dla Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje, Typ projektu VI – Tworzenie oferty dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęły 2 projekty. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi  5 827 052,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 5 459 663,39 PLN.

 

Załącznik:

Lista projektów złożonych w ramach naboru.

----

Ogłoszenie o naborze nr FELB.01.05-IZ.00-001/23


Nazwa i adres właściwej instytucji
Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
Priorytet FELB.01 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki DZIAŁANIE 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje
Typ projektu VI – Tworzenie oferty dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera

Na co i kto może składać wniosek?
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedmiotem naboru w ramach VI typu projektu Tworzenie oferty dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubuskim.
Docelowym odbiorcą wsparcia będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
W ramach naboru dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na wsparciu udziału MŚP, grup branżowych i międzybranżowych, IOB w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, targach i misjach gospodarczych, oraz w nawiązywaniu relacji z zagranicą, w tym w celu nawiązania współpracy międzynarodowej.

Kto może składać wniosek?
Wnioskodawcami są jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa lubuskiego.

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru
Wnioski przyjmowane będą od dnia 20 listopada 2023 r. od godz. 00.00 do dnia 8 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej FEWL 21-27 uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Pytania i odpowiedzi
Informacje na temat postępowania konkurencyjnego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 -132, -133, -138, -139, -149, -153, -785.
- Departament Instytucji Zarządzającej Programem
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom „0”), e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
e-mail pife.zielonagora@lubuskie.pl (dla południa województwa) i pife.gorzow@lubuskie.pl (dla północy województwa),

telefonicznie:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65-535, - 499, - 488, - 480, - 454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90-377, - 378, - 380,-386.
 

osobiście:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”)
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski (budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotek Publicznej im. Zbigniewa Herberta, wejście do budynku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, pokój nr 115, I piętro).

 

Ogłoszenieobrazek

Regulaminobrazek

Załącznikiobrazek