Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o konkursie RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

 

Link do konkursu