Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zakończony 07.03.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ DLA REACT - EU

RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2022

Nr RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/22
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna dla REACT-EU
dla Działania
12.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT-EU.

Wyniki naboru 16.03.2022

2022-03-16 --------------------

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15.03.2022 r. w ramach naboru wniosków RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/22 realizowanych z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 dla REACT-EU na 2022 r.

Lista projektów RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/22

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 8 lutego 2022 r. i zakończy się 7 marca 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Kancelaria ogólna UMWL

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

121 – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

123 – informacja i komunikacja

Finanse

Procent dofinansowania projektu

85,00 %

Maksymalna wartość dofinansowania

1 915 000,00

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 915 000,00

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje