Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K03/21

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Dokumentacja konkursowa