Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Profilaktyka nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Link do konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20