Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 w ramach  Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Dokumentacja konkursowa