Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – II pomiar

Dokument

Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego raport końcowy.pdf

pdf 1.84 MB
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – II pomiar”. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie.

Załączniki (1)