Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna

Dokument

Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach OP3-ost.pdf

pdf 3.1 MB
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna”. Raport końcowy wraz z załącznikiem z przedmiotowego badania do pobrania.

Załączniki (1)