Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2. Rozwój cyfrowy

Dokument

Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2.pdf

pdf 1.3 MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji  badania ewaluacyjnego: "Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2. Rozwój cyfrowy". Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.