Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokument

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego

pdf 1.29 MB
Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 – 8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020