Przejdź do komentarzy

Informacja dot. wezwania nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-N01/20

Szanowni Państwo,

w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-N01/20, realizowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, złożono jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji wymogów formalnych
i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Całkowita wartość złożonego projektu: 4 500 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania projektu: 4 500 000,00 PLN – 100% dofinansowanie EFS

Zobacz dokumentację