Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-Lubuskie 2020 na 2015 rok

Dokument

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-Lubuskie 2020 na 2015 rok

pdf 622 KB
Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020.

Zgodnie z uchwałą nr 35/353/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 maja 2015 r. przyjęty został Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok.

Informacje dotyczące konkursów przewidzianych w harmonogramie na 2015 r.:

Przedłużenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

Przesunięcie naboru ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój Obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15

Zmiana terminów ogłoszenia konkursów w ramach RPO-Lubuskie 2020

Przesunięcie naborów wniosków ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje RPO-Lubuskie 2020 zaplanowanych na 2015 r.