Przejdź do komentarzy

Przesunięcie naboru ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój Obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Zgodnie z uchwałą nr 35/353/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 maja 2015 r. przyjęty został Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok.

Na wniosek IP ZIT MOF Zielonej Góry w dniu 18 sierpnia 2015 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję w sprawie przesunięcia naboru w ramach Poddziałania 9.2.3  Rozwój Obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra z IV kw.br. na II kw. 2016 r.