Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - Raport końcowy

pdf 2.08 MB
Głównym celem badania była ocena Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przed jego rozpoczęciem, optymalizacja zapisów oraz zwiększenie jakości dokumentu. Badanie ewaluacyjne również posłużyło identyfikacji i ocenie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu, pod kątem trafności i spójności oraz możliwości wynikających z jego realizacji, w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społeczno – ekonomicznych regionu.