Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

Raport końcowy - edukacja RPO-L2020

pdf 6.34 MB
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”. Celem głównym badania była ocena realizacji działań na rzecz edukacji w regionie podejmowanych w ramach RPO-L2020. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – konsorcjum firm: EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Grupa BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.