Przejdź do komentarzy

Efektywność energetyczna – konsultacje dla mieszkańców gminy Dobiegniew

 10 stycznia br. w auli Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbyły się z konsultacje dla  mieszkańców Dobiegniewa i okolic na temat możliwości pozyskania wsparcia finansowego na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Zasady przyznawania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach środków UE omówiła z uczestnikami spotkania Sylwia Pędzińska – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, natomiast warunki udzielania dofinansowania w ramach Działania 3.2 - Efektywność Energetyczna przybliżył Marek Kamiński - dyrektor Departamentu Programów Regionalnych.

Mieszkańcy szerzej zainteresowane tematem mogli skorzystać także z indywidualnych konsultacji z ekspertem.

Prezentacja