Przejdź do komentarzy

Decyzja o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 26 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nowy termin rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/16 przypada na: czerwiec/lipiec 2017 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu do ww. konkursu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/16

2. Wykaz zmian w Regulaminie do konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/16.