Przejdź do komentarzy

O Funduszach Europejskich w Żaganiu. Na co powiat będzie mógł wydać środki?

obrazek

Żagań był przedostatnim przystankiem na trasie kampanii informacyjnej o Funduszach Europejskich dla Lubuskiego.
 

 W poniedziałek, 22 maja 2023 r. przyszli beneficjenci programu regionalnego dowiedzieli się, w jaki sposób będą mogli skorzystać z unijnych środków. 

– Ten program to prawie 915 mln euro. To sukces samorządu w negocjacjach z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, bo początkowo ta kwota była mniejsza. Nasza zdecydowana postawa doprowadziła do tego, że mamy większą sumę do dyspozycji – wyjaśnił członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.

obrazek

Pieniądze m.in. na ekologiczny transport

Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 składa się z 10 priorytetów, ukierunkowanych zarówno na działania infrastrukturalne (ujęte w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego), jak i projekty społeczne (realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Do pierwszej grupy należą m.in. działania związane z poprawą mobilności miejskiej. – W mobilności miejskiej chodzi o to, by jak najwięcej ruchu pasażerskiego próbować przemieszczać w stronę transportu publicznego, np. kolejowego czy autobusowego, transportu niskoemisyjnego, a jeszcze lepiej – zeroemisyjnego. W okolicach Żagania jest sporo organizacji zainteresowanych rozwojem przewozów kolejowych. Dostajemy wiele postulatów z tego terenu, by poszerzać listę połączeń – zwrócił uwagę członek zarządu województwa lubuskiego.

W ramach Funduszy Europejskich dla Lubuskiego realizowane będą również projekty poprawiające dostępność komunikacyjną. Za inwestycje w tej części programu będzie jednak w większości odpowiadał Zarząd Dróg Wojewódzkich. Chodzi bowiem właśnie o drogi wojewódzkie i inne trasy o strategicznym znaczeniu dla regionu.

obrazek

Na rozwój mobilności miejskiej przewidziano w programie regionalnym ponad 65 mln euro, a na dostępność komunikacyjną Lubuskiego – ponad 111,5 mln euro.

M. Jabłoński przypomniał, że jeszcze w maju 2023 r. wystartują pierwsze konkursy na dofinansowania projektów. Ogółem w roku 2023 r. mają zostać przeprowadzone 23 nabory wniosków na łączną kwotę blisko 770 mln złotych. Wykaz konkursów jest dostępny na stronie rpo.lubuskie.pl.

Zmiany we wnioskach na cyfryzację urzędów

Daniel Roguski, zastępca dyrektora Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim przedstawił wytyczne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Projekty nie będą mogły się pokrywać z Krajowym Planem Odbudowy. W obszarze cyfryzacji, czyli wymiany informacji między obywatelem a urzędem lub jednostką trzeba będzie pamiętać, by projekt był zgodny z architekturą informacyjną państwa. Projekty z zakresu cyfryzacji będą mogły uzyskać dofinansowanie, jeżeli będą wdrażały nowe lub znacznie ulepszone usługi cyfrowe. Należy pamiętać, żeby dokonać przeglądu, jakie aplikacje są już dostępne. Jeśli zaś chodzi o nowe rozwiązania, będzie to musiało zostać poprzedzone analizą kosztów i korzyści – wyjaśnił D. Roguski.

obrazek

Co jeszcze nowego w ramach programu?

Dwa priorytety w ramach Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 będzie realizował Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To Priorytet 2 –  fundusze na zielony rozwój województwa lubuskiego oraz Priorytet 7 – rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). W Priorytecie 2 mieszczą się m.in. projekty, które będą dotyczyć adaptacji do zmian klimatu. Priorytet 7 jest natomiast skierowany do Lokalnych Grup Działania, realizujących inicjatywy aktywizujące miejscową społeczność. Szczegóły przedstawiał Bartłomiej Kobiernik, kierownik Wydziału Wielofunduszowości w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na spotkaniu w powiecie żagańskim głos zabrał również zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim, Adam Misiaszek. Renata Piosik, koordynatorka ds. równościowych w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 przedstawiła natomiast zasady równości i niedyskryminacji, jakich muszą przestrzegać wszyscy realizujący projekty z funduszy unijnych.

Prawie pół miliarda dla powiatu żagańskiego z RPO

Do powiatu żagańskiego w ostatnich latach trafiło prawie 495 mln złotych. Zdecydowana większość tych środków to dotychczasowy Regionalny Program Operacyjny, część to środki z funduszy krajowych.

Ostatnie spotkanie funduszowe – w Żarach

Ostatnie z cyklu spotkań informacyjnych nt. Funduszy Europejskich dla Lubuskiego odbędzie się w Żarach. Wszyscy zainteresowani programem regionalnym spotkają się 1 czerwca 2023 r. w Folwarku Zamkowym. Zapisy na wydarzenie są prowadzone TUTAJ

 

PREZENTACJE

Program, alokacja, nabory

Konkursy EFRR

Konkursy EFS+

Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego / Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Zasada równości w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZE SPOTKANIA

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE