Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,
w dniu 13 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Przedmiotowy dokument został zaakceptowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 20 października 2020 r.

Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Załączniki